Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS olarak çalışanlarının, üyelerinin ve iş ortakları da dahil olmak üzere ilgili kişilere ilişkin tüm kişilere ait kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

KVKK’nın uygulanması bakımından OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Kuleli Mah. Kaptanı Derya çıkmazı Set apt. No:1/A Kuleli- Üsküdar adresinde mukim OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS’dir.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, etkinliğe katılırken bizlerle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, meslek ve işletme bilgileri ve iletişim bilgileri, etkinlik sırasında toplanan veriler ile çekilen fotoğraf ve videolar ve OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS’in etkinliğin gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan her türlü veriden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS tarafından işlenen kişisel veriler ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, aktivite ve raporlara ilişkin olarak üyelere ileti ve duyurular gönderme yükümlülüklerini yerine getirme ve etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlama amacıyla işlenmektedir. Etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması için kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Bununla birlikte etkinlik fotoğrafları
sosyal medya ve dernek internet sitesinde, basın bültenlerinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizler, daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amacı ile işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Etkinlik süresince güvenlik, etkinlik alanı sahibi ya da etkinlik partneri gibi üçüncü kişilerle bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Ayrıca sosyal medya ajansımız ve basın mensupları ile etkinlik kapsamında paylaşılan dijital yahut basılı veriler arasında fotoğraf gibi kişisel verileriniz sadece etkinliğin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacı ile paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte derneğimiz ve derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve dernek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, dernek faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS tarafından “Etkinlik Katılım Formu” ile internet sitesi aracılığı ile elektronik olarak toplanmaktadır.  Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS bünyesinde işlenen kişisel veriler üyelik süresince güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin
taleplerinizi [email protected] adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. OZ BRAND MANAGEMENT & EVENTS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Share

Leave a Comment

SEKRETERYA

OZ BRAND AND EVENTS

  • Yetkili Kişi : Özge ÖZYALÇIN